Søg

Kvægkonsulenternes kompetencer

Vores team af kvægkonsulenter har nogle fælles stærke kompetencer:

Derudover har hver konsulent nogle særlige kompetencer og interesseområder, som du kan trække på efter behov:

Bjarne Offersgaard
Bjarne Offersgaard

Kvægkonsulent

 • Produktionsøkonomi
 • Strategiarbejde
 • Deltagelse i gårdråd
 • Foderoptimering/styring
 • Staldmøde på staldgangen
Se kontaktinfo
Christina Bergstrøm Nielsen
Christina Bergstrøm Nielsen

Kvægkonsulent

 • Goldkomanagement
 • Analyseudtagning/håndtering
 • Erfagrupper
 • Jersey team
Se kontaktinfo
Inger-Marie Antonsen
Inger-Marie Antonsen

Kvægkonsulent, lean konsulent

 • Staldmøder
 • Praktisk personaleledelse
 • Management, ledelse og LEAN
 • Undervisning
 • Produktionsøkonomi
 • Jersey Team
Se kontaktinfo
Jens Hemming Madsen
Jens Hemming Madsen

Kvægkonsulent

 • Farmmanagement
 • Systematik og rutiner
 • Malkning
 • Sæsonkælvning
 • Foderstyring
 • Cowconnect
 • Videoovervågning
Se kontaktinfo
Jesper Hagelund
Jesper Hagelund

Kvægkonsulent

 • Grovfoder
 • Reproduktion
 • Økologi
Se kontaktinfo
John Jensen
John Jensen

Kvægkonsulent

 • Klovsundhed
 • Kviehoteller
 • Økonomisk fodring
Se kontaktinfo
Kim Søgaard Rasmussen
Kim Søgaard Rasmussen

Kvægkonsulent

 • Kødkvæg
 • Slagtekalve
 • Grovfoder
Se kontaktinfo
Lone Hesseldal Andersen
Lone Hesseldal Andersen

Kvægkonsulent

 • Yversundhed
 • Sundhed
 • Goldkomanagement
 • Jersey
 • Produktionsøkonomi
 • Økologi
Se kontaktinfo
Louise Foged Kornfelt
Louise Foged Kornfelt

Afdelingschef

 • Fodringsmanagement
 • Goldkomanagement
 • Ledelse
 • Erfa-grupper / gårdråd
 • Grovfoder
Se kontaktinfo
Maria Falkesgaard Jørgensen
Maria Falkesgaard Jørgensen

Kvægkonsulent

 • Dataanalyse
 • Sundhed og sygdomme
 • Velfærd og adfærd
Se kontaktinfo
Masja Reinhard
Masja Reinhard

Juniorkonsulent

 • Juniorkonsulent
Se kontaktinfo
Mie Riis
Mie Riis

Kvægkonsulent

 • Klove
 • Kalve
 • Undervisning
 • Komfortanalyse
Se kontaktinfo
Naja Christensen Thomsen
Naja Christensen Thomsen

Praktikant

 • Praktikant
Se kontaktinfo
Ove Rugager Madsen
Ove Rugager Madsen

Kvægkonsulent

 • Flexnyt og Kødkvægnyt
 • Kødkvæg, udvalg m.v.
 • Klimatjek Arla
 • Rådgivning ved malkekøer – fortrinsvis mindre besætninger
 • Rådgivning til deltid/fritids landmænd
 • Dyreværnssager
 • Krydsoverensstemmelse
 • Afgræsning
 • Naturpleje
Se kontaktinfo
Peter K. Møller
Peter K. Møller

Kvægkonsulent

 • Produktionsoptimering på kvægbedriften
 • Reproduktion
 • Arbejdsrationalisering og leanprocesser
 • Erfagrupper
Se kontaktinfo
Steen Wessel
Steen Wessel

Kvægkonsulent

 • Produktionsøkonomi
 • AMS (robotter, alle systemer)
 • Non GM Mælk
 • Økologi
 • Arla Gården Plus
 • Foderstrategi, foderlicitation
Se kontaktinfo