Søg

KvægrådgivningDanmark tilbyder besøgsordning til alle mælkeproducenter

En besøgsordning er din sikkerhed for, at du får seks årlige rådgivningsbesøg fordelt over året.
I fællesskab med ejer/medarbejderne i stalden gennemgår vi på rådgivningsbesøg besætningen og udpeger sammen med jer de steder, hvor der er mulighed for optimering. Efter første rådgivningsbesøg udarbejdes handlingsplan, og vi sikrer tæt opfølgning, som gør, at du og dine medarbejdere når dine mål.

Fordele og udbytte for dig

Når du indgår en besøgsordning med KvægrådgivningDanmark sørger vi for, at du får de aftalte besøg, og vi sørger for tæt opfølgning. Ambitionen er at lette din hverdag, øge udbyttet af rådgivningen og øge din indtjening.

Succes forudsætter en målsætningssamtale, så der er fælles ejerskab til mål, fokusområder og indsatser. For hver indsats udarbejdes en handlingsplan og en opfølgningsplan, så det bliver tydeligt, om målene opfyldes.

Du skal derfor ikke selv huske på at ringe og aftale tid. Vi sørger for løbende opfølgning.

Du vil sammen med din primærrådgiver få de aftalte besøg lagt i kalenderen. Besøgsordningen indeholder 6 besøg, hvoraf 4-5 besøg er med din primærrådgiver, og 1-2 besøg er med en anden kvægrådgiver fra KvægrådgivningDanmark med speciale indenfor de udfordringer, der opstår i løbet af året, eller af en der kan gennemgå besætningen med ”nye øjne”.

Indhold

6 årlige besøg af 3 timers varighed. Ved at indgå i denne besøgsordning opnås en samlet rabat på 10 % på de 18 timer.

Pris

15.000 kr. ex. moms (Normalpris: 16.650 kr.)
Forberedelse, opfølgning og andre rådgivningsopgaver, der ikke kan nåes indenfor tre timer, opkræves til almindelig timepris. Desuden vil kørsel, broafgift og evt. andre rejseudgifter opkræves særskilt.

Er du interesseret?

Så kontakt din lokale rådgiver i KvægrådgivningDanmark eller vores faglige koordinator – se kontaktdata i højre side af skærmen