Søg

Energiudnyttelse har betydning for økonomi og miljø

Foderet er den vigtigste indsatsfaktor i mælkeproduktionen, og energiudnyttelse af foderet har derfor stor betydning – både for økonomien på din bedrift og for miljøet, når der tages hensyn til udledningen af drivhusgasser.

En bedre energiudnyttelse betyder bedre fodringsøkonomi for din besætning, og hver gang udnyttelsen hæves med en procent, vil dækningsbidraget øges med ca. 150 kr./årsko. Der er gode muligheder for at forbedre energiudnyttelsen – også i din besætning. Derfor er det vigtigt, at du ved, hvordan din besætning opnår den bedst mulige udnyttelse af energien.

Styrk energiudnyttelsen med en handlingsplan

I samarbejde med dig gennemgår kvægkonsulenten systematisk din besætning og kortlægger de indsatsområder, der kan give en højere energiudnyttelse. Herefter udarbejder kvægkonsulenten en konkret handlingsplan, som viser dig, hvor du skal sætte ind.

Kontakt os og hør, hvordan bedre energiudnyttelse kan gøre en forskel i din bedrift.