Søg

KvægNøglen giver dig indsigt

KvægNøglen er et ledelsesværktøj til mælkeproducenter, der ønsker tæt styring af bedriften og fremgang i resultaterne.

Er du tilmeldt KvægNøglen, modtager du hvert kvartal en opgørelse, der sammenligner dine resultater med lignende bedrifter. Det gør det nemt at overskue, hvordan din bedrift klarer sig i forhold til gennemsnittet – og i forhold til de bedste. Det gør KvægNøglen til et værdifuldt værktøj, når du skal vurdere, hvor du skal sætte ind for at optimere bedriften og forbedre dine resultater.

Højere dækningsbidrag giver bedre bundlinje

KvægNøglen sætter fokus på højt dækningsbidrag i stalden og giver dig en kvartalsvis opgørelse af dækningsbidraget for dit kvæghold. Det betyder, at du kan bruge den til at dokumentere indtjeningsevnen over for dine kreditrådgivere. KvægNøglen er altså et værdifuldt værktøj, når du skal forhandle med bank og kreditorer.

 

KvægNøglen Plus

KvægNøglen Plus kombinerer driftsgrensanalysen fra regnskabet med den kendte kvægnøgle og kommer på den måde frem til det dækningsbidrag, som kvægholdet skal indtjene for at honorere de øvrige omkostninger, der knytter sig til kvægholdet (eks. løn, vedligehold, renter, afskrivninger og energiomkostninger). Det vil sige, i stedet for blot at konstatere, hvor højt dækningsbidrag man har på bedriften, vurderes det nu direkte i forhold til de aktuelle omkostninger, og der beregnes et krav til DB og et krav til mælkeprisen.

Enkelt at udpege og følge op på fokusområder

I KvægNøglen Plus er tallene fra fraktilanalysen som laves på baggrund af regnskabet indarbejdet, og det gør det let at følge op på de potentiale- og fokusområder, mælkeproducenten har udpeget.

Alle mælkeproducenter har nytte af Kvægnøglen Plus

KvægNøglen Plus er relevant for alle mælkeproducenter, som vil kende sammenhængen mellem deres produktionsresultat og deres bundlinje samt fremstillingsprisen pr.  kg mælk.

KvægNøglen Plus bygger på den kvægnøgle, som allerede er kendt, men suppleres nu af en grafisk præsentation af de to nye nøgletal: krav til DB og krav til mælkepris. Med det nye tillæg udvides KvægNøglen derved, så den – fra kun at gå til DB – nu går helt til bundlinjen.

 

Kontakt os, hvis du ønsker at blive KvægNøgle- eller KvægNøglen Plus-kunde.