Søg

Prognose, foderbudget og produktionsbudget er tre vigtige værktøjer for dig, der vil optimere produktionen i din bedrift, fordi de tilsammen giver dig et overblik over økonomien i din mælkeproduktion.

Din kvægkonsulent kan udarbejde prognose, foderbudget og produktionsbudget for dig og hjælpe dig med at optimere din bedrift.

Prognose

Prognose er en fremskrivning af mælkeproduktion og dyreomsætning i din bedrift. Det betyder, at prognosen giver dig et overblik over, hvor stor mælkeproduktion og dyreomsætning du kan forvente i en given periode. Der kan laves beregninger op til fem år frem.

Prognosen beregnes ud fra opnåede resultater indenfor mælkeproduktion, reproduktion og sundhed for de sidste 12 mdr. i besætningen. Det giver dig mulighed for ar se, hvilken betydning konkrete ændringer har for produktionen. En lille ændring i besætningsstørrelsen kan f.eks. have stor betydning for din levering af kg mælk pr. dag til mejeriet. Desuden fremgår kvotetal af prognosen.

Foderbudget

På baggrund af prognosen udarbejder kvægkonsulenten et foderbudget, hvor din besætnings behov for kraftfoder og grovfoder beregnes. Foderbudgettet tager udgangspunkt i det grovfoder, du har på lager og giver dig overblik over, hvor meget grovfoder, du får brug for i det kommende år.

Produktionsbudget

Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for budgettering af dækningsbidraget i din besætning. Produktionsbudgettet bygger normalt på besætningsprognosen og foderbudgettet og beregnes som dækningsbidrag i alt og pr. årsko. I produktionsbudgettet budgetteres køernes dækningsbidrag, mælkeproduktion, dyreomsætning, foderbehov samt udgifter til dyrlæge og diverse udgifter.

Det færdige produktionsbudget kan danne grundlag for videre budgettering.