Søg

4. marts 2020 – Dansk på staldgangen

See below for a course description in English.

Bedre danskkundskaber styrker kommunikationen på bedriften og forståelsen af, hvordan arbejdsopgaverne udføres, så fejl undgås og produktionens gode resultater sikres. Færre misforståelser skaber samtidig bedre samarbejde mellem de dansktalende og de udenlandske medarbejdere på bedriften.

Derfor udbyder KvægrådgivningDanmark et kursus i dansk med start den 4. marts 2020, hvor der er særlig fokus på faglige udtryk, som anvendes i hverdagen på staldgangen.

Målgruppe

Udenlandske medarbejdere på kvægbedrifter er velkomne på kurset, hvor alle uanset danskniveau kan deltage.

Kursets opbygning

Kurset er opbygget af 20 timers undervisning bestående af 10 moduler af 2 timers varighed.

Kurset har fokus på mundtlig alment dansk og fagspecifikke termer inden for kvæg, samt små skriftlige opgaver.

Kurset styres og afholdes af Line Christensen, juniorkonsulent Kvæg.

Efter kurset modtager deltagerne et kursusbevis.

Tid og sted

Kurset vil finde sted onsdage om formiddagen på Damsbovej 11 i Vissenbjerg. Det præcise tidspunkt afstemmes med deltagerne og følger senere. Første kursusdag er onsdag den 4. marts.

Pris og tilmelding

3.500 kr. eks. moms pr. deltager.

Tilmelding skal ske til Line på tlf. 2167 4734 eller på mail lch@velas.dk.

Ønsker du at afholde danskkursus på din bedrift? Vi kommer også gerne ud og afholder kursusdagene på din bedrift, hvis du har flere medarbejdere, du ønsker skal deltage. Kontakt os for at høre mere.

I henhold til persondataforordningen gør vi opmærksom på, at der ved KvægrådgivningDanmarks arrangementer kan blive taget fotos eller filmklip, som efterfølgende benyttes i markedsføringsøjemed.

Why learn Danish?

Learning Danish can make the communication on the farm and the life in Denmark easier. We want to help you avoid challenges that occur due to miscommunication.

In the beginning you will learn Danish words to use when you go shopping or training or when you just want to have a conversation with a Danish person.

After this we will focus on learning Danish words you can use on the farm and in the communication with your employer.

You will be divided into groups, and we will talk about how things are in Denmark – rules, laws, methods. If you have questions about Danish farming this is also the place to ask them. We will take the time to explain and help if there is something you don’t understand at the time.

The course will teach you about Danish culture and traditions and therefore help you understand the country that you are now living in.
Focus will be on teaching you valuable words you can use when you are working on the farm.

We want to help you build a life here in Denmark and make it as easy and fun as possible.

You will meet other foreign employees from Danish farms with the same type of job as you.

In the break we focus on learning about each other and building a network – why we are here, future, interests and so on.

This course is about having a good time learning and learning useful things that is relevant for you currently.

Practical information

The course takes place at Damsbovej 11 in Vissenbjerg and starts on Wednesday the 4th of March. We meet in the morning every Wednesdays for 10 weeks.

Sign up

To sign up call Line Christensen at 2167 4734 or write to lch@velas.dk
We hope to see you at our first meeting in March!