Søg

Arbejdssikkerhed på bedriften – webinar 21.01

Arbejdssikkerhed og arbejdsmiljø er to væsentlige områder at sætte fokus på – også i landbruget. Hvert år sker mange uhensigtsmæssige situationer. Det kan være alt fra en klemt finger, bøjede ribben eller brækket arm.

Det kan også være en dårlig arbejdsstilling, der grundet en malkegrav som ikke er indstillet korrekt i højden til malkeren, som på den lange bane, giver store gener. Flere ulykker sker i forbindelse med håndtering af dyrene. Ofte er det situationer, hvor dyrene pludselig ikke reagerer helt som forventet.

Torsdag d. 21.01.2021, kl. 12:00, fortæller bl.a. Anja Juul Freudendal, bygningsrådgiver hos velas om hvordan staldindretningen kan være medvirkende til undgå farlige situationer i kvægstalden. Her vil der både komme inputs til løsninger i eksisterende anlæg og nye anlæg samt bud på hvad der i byggesammenhængende er vigtigt at indtænke.

Deltagelsen i eventet er gratis, men tilmelding sker via linket herunder og er nødvendigt:
Indretning af staldforholdene til at kunne sikre korrekt og sikker håndtering af køerne.

Facebook