Søg

Er du klar til afgræsning

Foråret er over os og græsset er så småt begyndt at røre på sig. Køerne skal på græs, er du klar?

Siden sidste år

På det helt basale plan er det vigtigt, at man har lagt en strategi for afgræsningssæsonen. Det er vigtigt, at man har overblik over sine arealer og at man har bestemt, hvad man forventer at køerne skal æde ude og på stald. Det er ydermere vigtigt at være opmærksom på, hvilke arealer der er ”rene” i forhold til afgræsning med yngre dyr for således at holde parasitbyrden nede på et acceptabelt niveau. Ved udbinding bør dyrene tilbydes ekstra tilskud af magnesium for at undgå græstetani.

Planlægning af afgræsningsstrategi

Som to yderpunkter for afgræsningsstrategi kan reguleret storfold og stribeafgræsning nævnes, begge dele har deres fordele og ulemper. Reguleret storfold er mindst tids-og arbejdskrævende og der er en ret ensartet græskvalitet til rådighed for køerne. Den regulerede storfold er mere tørke følsom, der kan være risiko for et lavere udbytte og det kan være svært at regulere i forhold til slæt-tidspunktet. Stribeafgræsning kræver meget management, og vurdering af muligt optag er essentielt, denne type afgræsning er mere hygiejnisk i forhold til parasitbyrden og giver mulighed for et højere udbytte. Uanset hvilken strategi der vælges, er det vigtigt at den følges igennem året.

Opfølgning

Når der er lagt en strategi for græsningssæsonen, er det vigtigt med løbende opfølgninger, da vejrets uforudsigeligheder kan kræve at der laves justeringer undervejs i sæsonen. Afgræsningsprognosen er et godt værktøj til at forudsige ændringer i græsvækst og foderværdi med udgangspunkt i vejrudsigten. I forbindelse med fastlæggelse af slæt-strategien er det vigtigt at tage hensyn til at arealbehovet til afgræsning vokser hen over sommeren med den aftagende vækst.

Ved at have en strategi om hårdere afgræsning tidligt i sæsonen øges fordøjeligheden af efterfølgende slæt, den hårde afgræsning kan fortsætte frem til midt juni efterfulgt af lettere afgræsning, når væksten igen aftager. Køerne vil æde de letfordøjelige grønne skud først og ved en lav belægningsgrad kan foderoptaget øges, til gengæld lider udbyttet i marken under denne strategi, da der dannes mere vraggræs.

Vedligehold

Ved lav belægningsgrad, samt en sen udbinding kan der tidligt i sæsonen opstå en del stængler i græsmarken, derfor kan det blive nødvendigt at lave en afpudsning af marken. Dette gælder ligeledes hvis der opstår perioder med tørke, hvor en afpudsning kan komme på tale efterfølgende for at fjerne vraggræs. Vær dog opmærksom på at afpudsning reducerer udbyttet, sætter væksten tilbage og spreder gødningsklatterne der er afsat på arealer ud på et større areal, hvilket kan reducere køernes græsoptag.

Skrevet af
Maria Falkesgaard Jørgensen, kvægkonsulent, mobil: 2519 5530, mail: mafa@velas.dk       Facebook