Søg

Fælles kvægrådgivning fra Nordjylland til Rønne

Kvægrådgivning Danmark bevares i storfusionen Velas.

Et af de helt centrale spørgsmål i fusionen mellem Centrovice og LMO har været, hvordan det eksisterende samarbejde omkring kvægrådgivning mellem fynske Centrovice, sjællandske VKST og Bornholms Landbrug skulle tackles. De tre virksomheder har siden 2016 arbejdet sammen under navnet Kvægrådgivning Danmark med 11 konsulenter. Med fusionen mellem Centrovice og LMO, der har otte kvægrådgivere, har det indtil nu været uafklaret, om samarbejde over Storebælt kunne fortsætte.

»Vi fortsætter samarbejdet omkring kvægrådgivningen med VKST og Bornholms Landbrug«, fortæller Jan Winther, direktør for den jysk-fynske fusion, der har fået navnet Velas.

»Vi har netop fået det forhandlet på plads og er utroligt glade for, at det kan fortsætte. Vi får et virkeligt stærkt setup med 19 rådgivere og landmænd, som bliver ved med at møde den samme konsulent som før fusionen«.

Jan Winther har ved flere lejligheder gjort sig til talsmand for det synspunkt, at strukturen i rådgivningsbranchen er stivnet til skade for landmændene, fordi det bliver svært at yde den optimale rådgivning især inden for brug af ny teknologi:

»Om det skal være fusioner eller samarbejde, skal jeg ikke gøre mig til herre over. Vi har vist, at det både er muligt at fusionere to store rådgivningsselskaber og bevare samarbejdet med andre. Det synes jeg da er et eksempel, som andre kan tage ved lære af«, siger Jan Winther.

Kilde: www.landbrugsavisen.dk