Søg

Foderkvalitet i stak og på foderbord

En boreprøve ned gennem ensilagestakken efterfulgt af analyser på et kontrolleret laboratorium er fortsat den bedste måde at bestemme kvaliteten på grovfoderet.

Når det er sagt ved vi også, at der er tale om en ”stikprøve” og at vi ofte ser, at der er større eller mindre ændringer i både tørstof og næringsstoffer hen igennem stakken.

Køerne er gode til at give en tilbagemelding på, at noget ikke er som det plejer i deres foderration og nu har vi fået muligheden for en hurtig opfølgning på foderrationen i form af vores eget NIR apparat til at analysere på særligt grovfoderet.

Vi har gennem de sidste 2 fodringssæsoner arbejdet med at kalibrere udstyret ved at sammenligne vores eget NIR scan med laboratorie svar og er nu i stand til at måle på foderværdien på  græs og majsensilage, græs på vej ind i siloen, samt frisk majs til vurdering af optimalt høsttidspunkt.

I praksis foregår det ved udtagning af en repræsentativ prøve i snitfladen på ensilagestakken. Prøven tages med hjem på vores eget laboratorium og analyseres. Der er svar den samme dag, så der hurtigt kan følges op med evt. justeringer i rationen til køerne.

Vi kan måle på en række parametre, og bruger dem til at afdække ændringer, og i værste fald fejl i analyserne på vores grovfoder og på et mere sikkert grundlag justere foderrationen, så køerne får det vi forventer og dermed optimerer udnyttelsen af indsatsen.

Det vi kan måle på er:

– Tørstof            – Aske                – Protein           – Stivelse          

– NDF                  – Fedt                 – Sukker            – NEL20

– Fordøjelighed af organisk stof

Vi forventer, at vi i løbet af efteråret også er i stand til at følge op på råvarer, som rapskager/ rapsskrå og soyaskrå og dermed tage kampen op i forhold til de høje proteinpriser og presset på at minimere proteinforbruget i mælkeproduktionen.

Facebook