Søg

Følg majsens udvikling

Majsvarmeenhederne ligger de fleste steder øst for Lillebælt mellem 2.200 og 2.400 enheder for majs sået mellem 20. april og 1. maj. De tidligste sorter er begyndt at være klar til snitning, men der kan være forskel områdevis i forhold til nedbørsmængder samt jordboniteten.

Vi anbefaler jævnlige tjek i markerne. Gå et stykke ind i marken væk fra forager, hvor væksten er regelmæssig og ikke påvirket ekstra af vindslid og sol, for at tjekke planter og kolber. Så længe planterne er grønne, og der kan klemmes mælket saft ud af de midterste kerner, er tørstofindholdet i hele planten normalt under 31-33%.

I september er der ofte en god tilvækst i majsmarkerne, så i tilfælde af fodermangel, bør der ikke høstes mere, end der er behov for, så foderet kan strække, til det næste ensilerede majs er klar til opfodring.
Beregnínger viser, at der mistes 600 FE/ha. ved at høste med 30% tørstof contra 32% tørstof, når planterne er grønne og stadig har tørstofindlejring, og vejret er som almindeligt septembervejr.