Søg

Grovfoderpriser – nu og fremadrettet

I de seneste måneder er prisen på tilskudsfoder og råvarer steget markant. Det betyder enorme foderudgifter og udgifter bedriften ikke kan bære at tage ind. Det er nødvendigt at tage hånd om den aktuelle situation, men også i lige så høj grad at få sig dækket ind på den lange bane, så problemerne ikke opstår igen.

Herunder er vores anbefalinger til hvordan det er muligt at komme igennem den for nuværende svære periode, samt et par værktøjer der på den lange bane kan være med til at forhindre at indkøbspriserne kører ud på et sidespor, samt hvordan vi gennem fokus på grovfoderet kan hæve proteinselvforsyningsgraden.

  1. Forlængelse af nuværende kontrakter

Har du på nuværende tidspunkt foderkontrakter på et rentabelt niveau, er de værd at forsøge at få forlænget – selv 3 måneder kan være afgørende, især hvis det kombineres med at der reduceres på brugen af det enkelte fodermiddel.

Din kvægrådgiver kan hjælpe med en foderplan og foderopgørelse, så der er overblik over hvor længe de enkelte fodermidler rækker.

2. Alternative fodermidler – ryst posen

Nogle råvarer har absurd høje aktuelle priser. For at imødekomme de meget dyre indkøbspriser, er det særlig relevant at se på hvilke alternative fodermidler, der kan være relevante at inddrage i foderplanen. Eksempelvis kan sojaskrå erstattes af en kombination af rapskager- og rapsskrå, som begge dele bidrager med en god aminosyresammensætning og derved appellerer til en god AAT-forsyning og opretholdelse af en høj proteinprocent i mælken. Rapskager er fedtholdige, og det betyder, at kagernes høje bidrag af fedtsyrer kan være en måde, hvorpå tilsætning af dyrt mættet fedt til rationen også helt eller delvist kan undlades.

Tag fat i din kvægrådgiver og vend mulighederne.

3. Protein niveau i grovfoderet

Rettidighed og omhyggelighed i marken kan være med til at hente et par ekstra proteinprocenter i græsensilagen. Små og tidlige slæt gør en verden til forskel i den samlede pulje protein, der bliver til rådighed.

Kontakt din grovfoderkonsulent for at få lagt en slæt strategi for 2021, eller endnu bedre: flere år ud i fremtiden, så bedriftens proteinselvforsyningsgrad sættes i fokus.

4. AgroMarkets som et redskab til at dække sig bedre ind

Råvaremarkederne er omskiftelige og prisudsvingene store. Derfor kan én forkert handel have store økonomiske konsekvenser. Helt konkret har vi en soja, som har været på himmelflugt de seneste måneder, for i skrivende stund at kunne handles til ca. 380 kr. pr. 100 kg. på de nære terminer, og non-GMO til ca. 450 kr. Et niveau som ligger langt over prisen vi så i sommer.

I KvægrådgivningDanmark arbejder vi målrettet for at kunne hjælpe vores kunder i forbindelse med afdækning af råvarer, hvorfor vi har et tæt samarbejde med analyseinstituttet AgroMarkets. De overvåger dagligt finans- og råvaremarkederne, samtidig med at man dagligt modtager aktuelle priser fra de danske foderstoffer.

For at man år efter år handler bedre end gennemsnittet, og gerne blandt de bedste 25% skal man have en handelsstrategi. Med en handelsstrategi med konkrete retningslinjer for køb og salg af råvarer mindsker du risikoen for fejldisponeringer. Det giver ro i maven, er professionel driftsledelse og du tjener penge over tid. 

I KvægrådgivningDanmark udarbejder vi landmandens handelsstrategi i samarbejde med AgroMarkets, hvorfor det også er deres købs- og salgssignal vi handler på. I forlængelse af overstående vedr. soja er AgroMarkets afdækket 100% til og med oktober 2021 og 50% videre frem til og med april 2022.

Siden 2017 har vi været afdækket med soja til en gennemsnitlig pris omkring 250-255 kr. med et prisspænd på 240-260 kr. Niveauet viser en lang og stabil pris, hvor de store udsving i markedet skæres væk, det tjener man penge på over tid.

De gode handler opnås gennem konsekvent eksekvering, idet man typisk kun har få dage at handle på. Som handelsstrategikunde i KvægrådgivningDanmark vil man på dage med købs- eller salgssignal blive ringet op om morgenen, hvor man informeres med en konkret pris, som mindst ét firma i Danmark vil handle til. Ydermere afholder vi årligt 3 HandelsERFA arrangementer rundt om i vores huse, hvor man får en skarp update på både de finansielle- samt råvaremarkederne. På daglig basis er der selvfølgelig altid mulighed for at kontakte én af os i råvaregruppen, for afklarende spørgsmål omkring generelle priser eller andet i forbindelse med råvarehandel.

Har man på nuværende tidspunkt ikke afdækket sine proteinråvarer lyder anbefalingen, at man dækker sig af på helt kort sigt. Muligheden for at afdække sig næste gang AgroMarkets udsender købssignal opretholdes derved.

Kontakt Jacob Christoffersen, Råvare- og Finanskonsulent hos AgroMarkets og læg en langsigtet strategi. Mobil: 20976051, mail: jfc@velas.dk

Facebook