Søg

Jordprøver – 1 muligt point

Optimer Arlas mælkepris med jordprøver. Med Arlas nye Bæredygtighedstillæg gives der et tillæg, hvis kulstofindholdet i jorden kan dokumenteres. Kulstofanalyser er et aktivt tilvalg, så tjek dine analyser.

Der skal indsendes resultater af to jordprøver – én fra en vedvarende græsmark og én fra en mark i omdrift, og analyseresultaterne skal uploades på Arla Farmers senest 30. juni 2023 for at opnå fuldt point allerede fra d. 1. januar 2024. Har du inden for de seneste 7 år fået taget jordprøver med kulstofmåling på de to arealkategorier kan de anvendes.

1 point har værdien af 0,22 øre/kg leveret mælk. 1 point har forskellig samlet værdi afhængigt af antal køer og ydelsen på bedriften. I en gennemsnitlig bedrift med 11.000 kg. EKM leveret vil et point have følgende værdi afhængigt af antal årskøer.

Årskøer 100 200 300 400 600 800
Værdi pr. point 2.420 kr. 4.840 kr. 7.260 kr. 9.680 kr. 14.520 kr. 19.360 kr.

Af hensyn til logistikken og sikring af laboratoriesvar i tide vil vi gerne have tilmeldinger til jordprøver så hurtigt som muligt.

Kontakt en kvægkonsulent vedr. jordprøverne eller ved øvrige spørgsmål/hjælp til Arla Klimatjek og Bæredygtighedstillægget.

Facebook