Søg

Kom i gang med foderkontroller

Ønsker du selv at komme i gang med at lave foderregistreringer og foderkontroller?

Som det fremgår af nogle af dette Kvægnyts øvrige artikler opnår du med flere og korrekte foderregistreringer og -kontroller et mere sikkert grundlag for grundlaget i ESGreentool og afregningen for bæredygtighed hos Arla. Men i mindst lige så høj grad giver hyppigere foderregistreringer og -kontroller også et større fokus på foderforbruget, foderomkostningerne og dermed bundlinjen.

Vi tilbyder hjælp til at komme i gang hjemme hos jer, så de relevante medarbejdere kommer godt i gang med foderregistreringer i DMS, og så der bliver aftaler omkring hvad der skal laves fremadrettet.

Får du fuldt udbytte af Cowconnect eller DTM? Vi ser alt for mange anlæg, som ikke genererer de korrekte data, fordi de ikke er blevet sat op i forhold til praktikken på ejendommen. Kontakt en af vores konsulenter for at få tjekket op på rutinerne og sikring af at grupperne er sat rigtigt op.

Facebook