Søg

Kombiner frisk-græs analyser med slætprognosen

Frisk-græs analyse

Så er græsset for alvor kommet i gang. Analyser fra den 8. maj viste, med få undtagelser, fordøjeligheder på 85-88 %, men med de stigende temperaturer og manglende vand mange steder vil fordøjeligheden begynde at falde. Vi opfordrer til at få analyseret græsset for at sikre optimal kvalitet i forhold til bedriftens aktuelle grovfodersituation, og samtidig sikre maksimalt udbytte.

Prøven udtages repræsentativt fra arealet, og der klippes 4 steder diagonalt på marken. Afklip ca. 0,25 m2 i normal stubhøjde 6-7 cm hvert sted.

Saml prøverne i en plasticpose og opbevar den lufttæt og køligt (ikke på frost). Prøverne skal køles tilstrækkeligt for at forsinke sukkernedbrydningen. Der kan forventes svar 3 arbejdsdage efter afhentning.

Af hensyn til logistikken skal du senest dagen før kl. 12.00 koordinere indlevering med din kvægrådgiver, eller:

Slætprognose

Hvert år inden prognosen sættes i drift justeres parametrene for udbytte og indhold på baggrund af høst i nye forsøg med blandingerne nr. 22/35, 45 og 49 fordelt i områder, hvor dyrkning af kløvergræs er udbredt. Modellerne er lavet på baggrund af danske resultater fra forsøg med kløvergræs til slæt og fra registreringer indsamlet af kvægbrugskonsulenter. Herefter justeres prognosen hver formiddag, idet den daglige vækst i høj grad er styret af klimaet.

Med en frisk-græs analyse kan du pejle dig endnu tættere ind på situationen for netop din mark. Når du har analyseresultaterne retur, sætter du hak i ’Prøveudtagning’ og indtaster de aktuelle værdier for organisk stof fordøjelighed, protein- og sukkerniveau.

Sådan ser 2 ugers prognosen ud på en analyse taget d. 16. maj i en blanding 45 i Grenaa. Slætprognosen kan tilgås på www.landmand.dk eller https://climatemodels.dlbr.dk/#/prognosis/start.

Facebook