Søg

Krav om plan for boligforhold for ansatte

For at forebygge smitte med Covid-19 skal bolig, der stilles til rådighed for ansatte, opfylde følgende bestemte krav ved indkvartering:

 1. Disse faciliteter skal være til rådighed:
  • Toiletfaciliteter
  • Badefaciliteter
  • Spisefaciliteter
  • Køkkenfaciliteter
 2. Alle beboere skal have mulighed for at holde 1 meter fysisk afstand på alle tidspunkter.
 3. Hver beboer skal i fælles beboelses- og opholdsrum have mindst 4 m2 til rådighed.
 4. Alle rum skal have synlig skiltning for følgende:
  • Hvor mange mennesker der må opholde sig i rummet
  • Instrukser i rengøring og hygiejneregler
  • Afstandsmarkeringer
 5. I fælles beboelses- og opholdsrum skal der være adgang til håndvask med sæbe samt adgang til håndsprit.
 6. Indretningen af boligen skal sikre gode hygiejniske forhold, med gode muligheder for hyppig, effektiv rengøring og personlig hygiejne.
 7. Hver beboer skal have mulighed for egen opbevaring af personlige ejendele.
 8. Hver beboer skal have sin egen seng.

Du har som arbejdsgiver pligt til at udarbejde en plan for indkvarteringen af ansatte. Planen skal være skriftlig og indeholde oplysninger der viser, hvordan der forebygges mod smitte med Covid-19 i boligen. Du kan udarbejde planen på baggrund af Arbejdstilsynets skabelon eller lave din egen.

 Planen skal dog som minimum indeholde:

 1. Kontaktoplysninger på arbejdsgiveren
 2. Adressen på indkvarteringen
 3. Boligens størrelse
 4. Antal beboere i boligen
 5. Beskrivelse af, hvordan arbejdsgiveren har taget højde for forebyggelsen af smitte med Covid-19 ved ophold i boligen. Herunder hvordan beboerne er blevet instrueret i hyppig og effektiv rengøring og hygiejne jf. ovenstående krav for indkvartering.

Du skal som arbejdsgiver kunne fremvise planen elektronisk for den tilsynsførende f.eks. via computerskærm, pr. mail eller som et fysisk dokument.

Skrevet af
Naja Christensen Thomsen, praktikant

Facebook