Søg

KvægNøglen – til dig, der går op i produktionsøkonomi

Skal du være med i Kvægnøglen 2023?

Kvægnøglen er det ledelsesværktøj, som motiverer dig, som ejer, i at forbedre dit DB på køer og kvier. Kvægnøglen kan ligeledes bruges aktivt på ejendommen til at motivere driftsledere og øvrige ansatte til at forbedre DB.

Du får hvert kvartal en økonomisk opstilling over, hvordan dit DB ser ud ved køerne inkl. kvier, samt kommentar til Kvægnøglen. Derefter er det nemt at lave fokusområder i fremtiden, evt. i samråd med din kvægrådgiver. Det bliver synliggjort, hvor du har forbedringspotentiale i forhold til forskellige sammenligningsgrupper.

Med Kvægnøglen får du helt unikt samlet dit foderforbrug på bedste vis og dermed et overblik, som gør det muligt at arbejde med forbedringer på den største enkeltpost i DB. Du kan arbejde med din foderudnyttelse. Du får en samlet pris på dit foderforbrug, men kan også gå ned og se, hvordan du ligger på samtlige fodermidler i forhold til dine kollegaer. Det giver en fantastisk mulighed for at arbejde med at rationalisere foderdelen. Samtidig med, at du nemt kan komme videre med beregninger i forhold til både Arlas klima-/bæredygtighedsmål og andre CO2-beregninger.

Kvægnøglen er ligeledes god dokumentation til bank og kreditorer, som kan være med til at forbedre din rating i banken. Kvægnøglen viser, at du gør en aktiv indsats for at forbedre dit DB. Alle banker kender i dag Kvægnøglen. Højere DB giver bedre bundlinje.

Der er mulighed for at få lavet Kvægnøglen på timebasis eller til fast pris pr. kvartal.

Tag fat i din kvægrådgiver eller kontakt Louise Foged Kornfelt (mobil 21569814) eller Lone Andersen (mobil 21639296) nu, så du kan nå at være med i Kvægnøglen 2023.

Facebook