Søg

Miljøteknologi 2019 med 37 mio. kr. i puljen til kvæg er åben

Ansøgningsrunden for tilskud til miljøteknologi åbnede 1. oktober 2019 og løber til 3. december 2019. Står du overfor investeringer, der kan reducere ammoniakudledningen eller spare energi, bør du undersøge, om der er mulighed for at få tilskud til dit projekt.

Der er afsat 19 mio. kr. til reduktion af ammoniakudledningen hos malkekvæg, og minimumsinvesteringen skal være på 300.000 kr. Til samme formål er der afsat 3 mio. kr. forbeholdt slagtekalve.

Til reduktion af energiforbruget (el) er der afsat 15 mio. kr. Her er minimumskravet til investeringen 100.000 kr.

Der kan opnås 40% tilskud på fastsatte standardomkostninger, og der skal ikke indhentes 2 tilbud på projekterne i denne omgang, da tilskuddet er baseret på standardomkostninger.

Der kan søges tilskud til en lang række teknologier, bl.a. gylleforsuring i stalde, fasefodring baseret på mælkemåling, teltoverdækning til gylletanke, aktivitetsmålere, udstyr til automatisk fodring med fuldfoder, brovægt, LED-lys, frekvensstyret vakuumpumpe, brøndvandskøling samt varmegenindvinding fra mælkekøling.

Læs mere om teknologilisten her.

Bemærk følgende:

Ansøgningerne prioriteres efter omkostningseffektiviteten, som beregnes ud fra standard miljøeffekt, antal enheder der indgår og teknologiens levetid sat i forhold til standardomkostningen.

Projektperioden er afkortet til 1 år med mulighed for 1 års forlængelse. Udbetalingsanmodningen skal være indsendt ved udløbet af projektperioden, hvilket er en opstramning i forhold til tidligere.

Vil du vil vide mere?
Kontakt Søren Boe Rasmussen tlf. 6340 7138 sbr@ centrovice.dk eller Laurits Rasmussen tlf. 4040 2349 lar@centrovice.dk, hvis du vil have mere at vide om ordningen eller have assistance til at få udarbejdet en ansøgning.

Læs vejledningen om den nye tilskudsordning her.