Søg

Økologi tilskudspulje

Fra d. 29. april 2021 til d. 4. juni 2021 kan økologiske bedrifter søge om tilskud til forskellige investeringer med fokus på produktivitetsforbedring ved at mindske arbejde, øge udbytter eller opnå en bedre udnyttelse af ressourcerne. Nedenstående 4 investeringer giver anledning til en god score i ansøgningen og er bare nogle af de 20 teknologier, der kan søges tilskud til. Der gives 40 % i tilskud ved en ansøgning på minimum 100.000 kr. udregnet ud fra standardpriser, hvilket betyder at der muligvis skal laves en kombination af flere teknologier for at kunne opnå tilskud.

Kameraovervågning af husdyr i stald
Minimum 3 kameraer pr. system, samt krav om fjernstyring af retning – Standardpris 27.500 kr.

Kameraer kan være et godt supplement til at holde et vågent øje med risikogrupperne ude i bedriften, det kan være køer i kælvningsboks, sygeboks og i close-up grupper. Derudover kan en kameraløsning også være et godt tillæg til at holde øje med dyr på andre ejendomme, hvor der ikke er et kontinuerligt flow af mennesker. Kameraer må dog ikke afløse dagligt opsyn og omgang med dyrene.

Mælketaxa og pasteuriseringsudstyr
Inkl. pasteuriserings -og doseringsudstyr – Standardpris 63.000 kr. ved 200 liter tank.

En pasteurisering af kalvenes mælk vil reducere bakterietallet i mælken og dermed mindske risikoen for at kalven bliver syg og doseringsudstyret sikrer at kalvene får en ensartet mængde mælk pr. udfodring. Selve pasteuriseringen kan tidsindstilles, så det sker automatisk.

Udstyr til brug i stalden til dataregistrering af køer
Inkl. mulighed for at se arbejdslister – Standardpris 18.000 kr.

Et system til at registrere direkte ude i stalden er et godt arbejdsværktøj til daglig styring og observation af dyrene. Systemerne giver også adgang til arbejdslister, der kan tilgås fra stalden, hvorved indsatser og arbejdsopgaver kan registreres med det samme.

System til råmælkshåndtering
Inkl. refraktometer, fryser og mulighed for opvarmning og dosering – Standardpris 31.800 kr. ved 1 fryser.

Selvom kalven skal gå ved koen i 24 timer, er det langt fra sikkert kalven får en god kvalitet råmælk og i de mængder den behøver. Et råmælkssystem vil sikre at der er god adgang til rigelige mængder råmælk af god kvalitet. Dette mindsker risikoen for sygdomsudvikling, samt øger tilvæksten og ydelsen i første laktation.

Ved spørgsmål omkring teknologier på bedriften eller ansøgningen og hjælp hertil kontakt:

Skrevet af
Maria Falkesgaard Jørgensen, kvægkonsulent, mobil: 2519 5530, mail: mafa@velas.dk                                                    

Niels Vitus Hampholt, bygningsrådgiver, mobil: 2999 5735, mail: nvh@velas.dk

Sjælland:
Kontakt Piil Krogsgaard, 4040 5523, pkr@vkst.dk

Facebook