Søg

Optimer mælkeprisen med Arla’s bæredygtighedstillæg

For Arla leverandørerne er noget af mælkeprisen fra 01.07.23 afhængig af bæredygtighedsgraden. Pt. er det teoretisk muligt at opnå 80 point á 0,22 øre/kg EKM.

En del af pointene tager udgangspunkt i de indberettede data i Arla Klimatjek, mens der for andre, som noget nyt skal uploades dokumentation. Vær opmærksom på, at der på alle dokumenter skal angives leverandør, adresse og dato eller periode, som er omfattet af dokumentet. Den opdaterede vejledning findes på Arla Farmers, og vil derfor ikke gennemgås i detaljer. Vær opmærksom på, at nogle af kravene skal dokumenteres og opnås fra kvartalets start for at opnå den del af tillægget.

Nogle af de pointgivende dokumentationskrævende elementer er:

Hvis du ønsker hjælp til indsendelse af dokumentation eller at din kvægkonsulenten kan se de aktuelle tillæg, kan du uddelegere adgangen på Arla Farmers, se nærmere i denne vejledning.

Facebook