Søg

Simherd beregning: Sundhedsøkonomisk analyse afdækker potentialet for bedre indtjening

Måske er du bekymret, fordi drægtighedsprocenten er faldet lidt hos dine køer fra 45 % til 40 %. Og bruger både energi og penge på at rette op på det. Og så har du måske i virkeligheden en anden udfordring i din besætning, som koster meget mere i manglende indtjening både nu og på længere sigt end den lidt lavere drægtighedsprocent.

Hvor er det største potentiale?
Med en sundhedsøkonomisk analyse, kan du få klarlagt inden for hvilke områder i besætningen, du har det største indtjeningsmæssige potentiale. Og der bliver også sat kr. på, hvor meget det drejer sig om på årlig basis. Med de informationer kan du vælge at bruge energi og penge på det,
som giver flest penge retur til dig.

Dine data vs. bedste fjerdedel
Vi kan i Kvægrådgivning Danmark tilbyde at lave Simherd beregninger og sundhedsøkonomisk analyse. En sundhedsøkonomisk analyse bliver beregnet i Simherd ud fra din besætnings egne data. Beregningen viser ændring i DB pr. år ved en halvering af antal: Yverbetændelse, hornrelaterede klovlidelser, smitsomme klovlidelser, stofskiftelidelser og reproduktions lidelser. Desuden viser den ændringen i DB pr. år ved at reducere celletallet med 50.000, eller øge insemineringsprocenten eller drægtighedsprocenten med 10 % hos køerne. Det beregnes også, hvor stort potentialet er i din besætning i forhold til bedste fjerdedel på de enkelte parametre.

Ydermere viser en sundhedsøkonomisk analyse, hvordan årligt DB for besætningen ændres ved: Fladere laktations kurver for første kalvs køer, for anden og øvrige kalvs køer, halvering af kalvedødeligheden, bedre tilvækst hos kalve, bedre holdbarhed hos køerne, halvering af dødfødte
samt plus 0,5 kg EKM i dagsydelse.

Værdierne kan ikke summeres op
Det er vigtigt at være opmærksom på, at tallene for årligt DB på de enkelte parametre ikke kan summeres! Altså hvis beregningen viser et potentiale på 250.000 kr. årligt ved at halvere antal yverbetændelser og 160.000 ved at halvere antal hornrelaterede klovlidelser, må man ikke tro, at der er et potentiale på 410.000 kr. Det er der ikke, fordi der er synergieffekter i hvert enkelt scenarie. F.eks. kan en forbedret klovsundhed i sig selv medvirke til færre yverbetændelser og bedre reproduktion. Og disse synergieffekter indregnes i simherd.

Forudsætninger for tallene
Et potentiale på 250.000 kr. årligt i DB ved at halvere antal yverbetændelser skal forstås sådan, at hvis der skal bruges penge på ændringer i stalden eller bruges penge på mere arbejdstid, så skal de penge trækkes fra de 250.000 kr. inden overskuddet til din mælkeproduktion beregnes. Som standard anvendes tal fra Farmtal online. Det er naturligvis vigtigt, at pris forudsætningerne tager udgangspunkt i dine forhold. Og dine priser til foder, mælk og dyr kan anvendes i Simherd beregningen.

Hvem er analysen relevant for?
Den sundhedsøkonomiske analyse er relevant for dig som mælkeproducent, hvis du vil have afdækket, hvor potentialet for yderligere indtjening ligger i din bedrift.

Analysen kan hjælpe dig med at træffe kloge beslutninger og prioritere tid og penge fornuftigt.

Kontakt os hvis du vil høre, om en Simherd beregning er det rigtige i din bedrift.