Søg

Teknologi tilskud til økologiske bedrifter, frist 1. marts 2023

Der er tilskud til økologiske bedrifter – der skal søges om tilskud inden den 1. marts 2023.

Der er som altid en række krav der skal leves op til, der anvendes standardomkostninger, som er skrevet ud for hver enkel teknologi, der er 40 % tilskud af standardomkostningen, man skal søge om min. 100.000 kr. i standardomkostninger, for at kunne søge tilskud.

Ring til Niels Vitus Hampholt, Velas, 2999 5735 eller Piil Krogsgaard, VKST, 5786 5321, for at få mere information.

Teknologi til kvæg:

2.1: Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: 1.200 kr./rem
2.2: Selektionsudstyr i tilknytning til malkerobot: 25.000 kr. + 27.000
kr. pr. selektionsretning.
2.3: Intelligent system til at skræmme skadevoldende fugle: 28.000 kr.
pr. system.
2.4: Kameraovervågning af husdyr i stald: 9.400 kr. + 6.200 kr. pr.
kamera.
2.5: Etablering af drivvej: 118.000 kr. + 127 kr. pr. m2 drivvej.
2.6: Mælketaxa og pasteuriseringsudstyr:  40.000 kr. + 120 kr. pr.
liter pasteuriseringstank
2.7: Robotudmugning: 118.000 kr. pr. robot.
2.8: Udstyr til management af fodring og optimering af køernes
ydelse: 66.000 kr. pr. system
2.9: Mobilt kalveskjul: 9.000 kr. pr. kalveskjul.
2.10: Bugseret eller bagmonteret strømaskine: 158.000 kr. pr.
strømaskine.
2.11: Selvkørende strømaskine:  129.000 kr. + 36.500 kr. pr. m3
kapacitet i strømaskinen.
2.12: System til råmælkshåndtering: 28.500 kr. pr. system.
Valgfri: Fryser:  4.300 kr. pr. fryser.
2.13: Transport af kreaturer med mobil fangfold: 48.000 + 11.000 kr. pr.
meter ladlængde.
2.14: Udfodring af frisk græs i stalden: 387.000 kr. pr. udstyr.
2.15: Udstyr til indhegning:  32.000 kr. + 89 kr. pr. kubikcentimeter
slagvolumen (cc), som motor på  ATV/UTV eller tilsvarende 4-
hjulet køretøj har.
2.16: Afskalningsanlæg: 204.000 kr. pr. anlæg. Valgfri: Råvare- og
færdigvaresiloer:  Råvare- og færdigvaresiloer: 97.000 kr.
2.17: Stationær eller bugseret fuldfoderblandeanlæg: 91.000 kr. +
13.000 kr. pr. m3 blander.
2.18: Sandvasker:  1.150.000 kr. pr. sandvasker.
2.19: Mobil foderhæk:  12.000 kr. pr. foderhæk.

Facebook