Søg

Udskrifter – indberetning til Arla’s klimatjek

Der er mange udskrifter, ark, opgørelser og andet du skal have fat på, under indberetningen af Arla’s klimatjek. Her i slutspurten af de klimatjek, som skulle have været klaret allerede sidste år, men som COVID-19 fik udsat, vil vi derfor anbefale jer at have nedenstående udskrifter ved hånden under udfyldelse af de tilsendte spørgsmål.

Der er et par udskrifter fra DMS, som er gode at have ved hånden vedrørende dyreomsætning.

Den ene er Statusomsætning Kvæg, der kan findes under punktet Analyseudskrifter. Husk at bestille for den rigtige periode.

Den anden er Dødelighed, kalve, der kan findes under punktet Udskrifter, øvrige. Her kan i kolonnerne til højre ses data om fødte kalve for de seneste 2 kalenderår.

Andet materiale, som er godt at have ved hånden er driftsregnskab, markplan og gødningsregnskab.

Vedrørende foder er det forbruget som skal indberettes. Det vil sige, at der skal korrigeres for evt. beholdningsforskydninger på indkøbte fodermidler. Vedrørende grovfoder forbrug har indberetning af beholdninger overført fra forrige år og overført til næste år betydning for beregningen af udbytte pr. ha. Får du lavet KvægNøglen kan du få dannet en udskrift, som viser forbruget af alle fodermidler i det valgte år.

Andelen af tørvejord er det, som hedder JB 11.

Hvis der afleveres husdyrgødning til biogas anlæg, skal du huske at indberette det som kommer retur som indkøbt N.

Husk vedrørende dieselforbrug at medregne diesel anvendt af maskinstation på dine afgrøder, f.eks. snitning af majs eller høst af korn. Ligeledes skal du trække diesel fra, som du har anvendt ved at udføre maskinstationsarbejde for andre f.eks. halmpresning eller såning.

Facebook