Søg

Fokus på stængeldannelse ved 2. slæt græs

Første slæt græs er ved at være i hus de fleste steder landet over. Der er forskellige slætstrategier,  men Seges oplyser at græssets udviklingstrin på slættidspunktet, har betydning for hvordan planten vil fortsætte sin udvikling frem mod 2. slæt.

Jo mere fremskreden planter er ved 1 slæt, jo bedre produkt er der sandsynlighed for at opnå i 2. slæt græs.

Det afgørende er, at hvis græsset høstes inden skridning i 1. slæt, vil der være en tendens til at planten fortsætter sin reproduktive udvikling, hvilket vil medføre en øget andel af stængeldannelse. Så jo tidligere du tager 1. slæt, desto mere stængel vil der være i 2. slæt. Og jo før bør du derfor tage 2. slæt. (Ved for meget stængeldannelse bliver fodret meget tungt fordøjeligt).

De forskellige græsblandinger der er på markedet, er meget forskellige i deres udvikling og dermed, hvor hurtigt de løber i stængel.  

Anbefalingen lyder på et interval på 21-25 dage mellem 1. og 2. slæt ved tidlig slæt strategi, og 28-35 dage ved sen slæt strategi.

Facebook