Søg

Krydsningskvier

Der er en stigende interesse for produktionen af krydsningskvier til hjemmemarkedet, da det har en god fortælling og accept i befolkningen. Det hænger sammen med god dyrevelfærd og at produktionen kan bidrage til at mindske importen af oksekød fra Sydamerika.

Dyrevelfærden er ofte god, hvilket hænger sammen med at krydsningskvierne kan komme på græs, fedes op på grovfoder og har en bedre sundhed end i den traditionelle kalveproduktion.

Der er lige så mange måder at producere krydsningskvier på, som der er landmænd – men det vigtigste er at producere et ensartet produkt af en høj spisekvalitet.

Det kræver at vi har styr på slutvejninger af dyrene (om det så er en vægt, målebånd eller højden der bruges), så vi sikrer os at alle de dyr vi sender afsted er ensartede. Det er vigtigt at de vejer næsten det samme inden for et interval på 15-20 kg og har en alder på minimum 16 mdr.

Fodringsmæssigt er der en tæt sammenhæng mellem kvaliteten af grovfoderet og den tilvækst der opnås – foder med en lav fylde og høj fordøjelighed, vil alt andet lige give en højere tilvækst, mens det tungere foder vil virke modsat. Dernæst vil der være nogle raceforskelle, hvor de intensive kødkvægsracer er skabt til at omsætte foder af en høj kvalitet til en høj tilvækst, mens de ekstensive racer er nøjsomme dyr, som kan omsætte lidt tungere foder til gode slagteresultater.

Produktionsmålet og grundforudsætningerne for produktionen af krydsningskvierne, kan ses i tabel 1. Det vigtigste er, at vi kan producere en god slagtekrop på mange måder og det er næsten kun temperamentet hos dig som landmand, der er den vigtigste faktor for om det skal være intensivt eller ekstensivt. En af succeskriterierne er at vælge kødkvægs far race, efter den produktion der ønskes. Det ses tit at dyr med en ekstensiv far, er bedst egnet til afgræsning og naturpleje, mens en intensiv far giver dyr, der er bedst til hurtig tilvækst og højere andel foder af en høj kvalitet. Økonomisk er der ikke store forskelle mellem de forskellige metoder, men det er vigtigt at regne efter med egne tal og tilpasse beregningerne efter de rammer for produktionen, der er på din bedrift.

Tabel er rettet 2/7-2024.

Facebook