Søg

Kvier på græs i sommerperioden

For en mælkeproducent er der flere vigtige aspekter at overveje, når kvierne skal på græs i sommerperioden. Her er nogle af de væsentlige punkter:

Fodring og ernæring

 1. Dagligt tilsyn: Hold generelt øje med græssets vækst og dyrenes huld over sæsonen.
 2. Supplerende fodring: Hvis græsset ikke er tilstrækkelig næringsrigt, kan det være nødvendigt at supplere med foder.
 3. Rotationsgræsning: Brug af rotationsgræsning kan hjælpe med at opretholde græssets kvalitet og forhindre overgræsning. Dette hæmmer også mængden af parasitter, og kan særligt være relevant for kvier fra 3-4 måneders alderen.
 4. Evt. mineralspand.

Sundhed og velfærd

 1. Forebyggelse af parasitter: Sørg for regelmæssig kontrol og behandling mod parasitter, som kan være mere fremtrædende i sommerperioden.
 2. Vandforsyning: Sikr at kvierne har adgang til rigeligt frisk vand, da deres behov for væske øges i varmt vejr.
 3. Skjul og skygge: Dyrene skal have adgang til skyggeområder eller stald, hvor kvierne kan søge ly for solen og ekstremt vejr.
 4. Fluer: I visse områder kan dyrene være plaget af fluer. Overvej behandling mod fluer.

Håndtering og overvågning

 1. Dagligt tilsyn: Daglig inspektion af kvierne for at opdage eventuelle sundhedsproblemer tidligt, som f.eks. halthed eller tegn på sygdom.
 2. Sikre indhegninger: Kontrollere at indhegninger er i god stand for at forhindre kvierne i at stikke af og for at beskytte dem mod rovdyr.
 3. Korrekt mærkning: Sørg for, at kvierne er korrekt mærkede for nem identifikation og sporbarhed.

Miljømæssige forhold

 1. Klimaforhold: Være opmærksom på vejrudsigten og tag nødvendige forholdsregler ved ekstremt vejr, som f.eks. at give ekstra vand under hedebølge.
 2. Jordbundsforhold: Undgå at sætte kvierne på græs på meget våde områder, da det kan føre til jordkomprimering og skade græsningsarealerne.

Ved at tage disse faktorer i betragtning sikres, at kvierne trives på græs i sommerperioden, hvilket fremmer deres vækst og sundhed, og dermed bidrager til en mere effektiv og bæredygtig mælkeproduktion.

Facebook