Søg

Smittebeskyttelse af kvæg og ejendom – fokus på Salmonella og Bluetongue

Bluetongue og Salmonella udgør betydelige trusler mod kvægproduktionen og kræver omhyggelig håndtering for at undgå spredning. Her er nogle praktiske fif og gode råd til at beskytte din gård og kvæghold mod disse sygdomme.

Salmonella

På det seneste år er 54 ejendomme blevet nysmittede med salmonella Dublin. Salmonella er en bakterie der smitter gennem gødning og få gram gødning kan udgøre en smittefare. Dette gør at salmonella udgør en reel trussel, når kvæg sendes på græs. For at minimere risikoen kan følgende råd følges:

Bluetongue:

Bluetongue er tæt ved den danske grænse og i efteråret 2023 blev der observeret tilfælde af Bluetongue i det nordvestlige Tyskland. Bluetongue er en anmeldepligtig kvægsygdom, der spredes af blodsugende mitter, kendt som Culicoides. Disse insekter bider dyrene og overfører virusset til kvæget. Mittesæsonen begynder i april måned og varer frem til oktober, hvilket falder sammen med græsningssæsonen. For at reducere risikoen for infektion kan følgende råd følges:

Afslutningsvis handler det altså om at holde godt opsyn med alle dyregrupper for at finde mulige risikofaktorer og syge dyr tidligt, så eventuel smitte kan tages i opløbet. Ved at følge ovenstående råd kan risikoen for smitte til bedriften reduceres.

Link til skilte til ophængning på Landbrugsinfo:
Skilte til ophængning: Smittebeskyttende besøgsregler ved besøgende på kvægejendomme (landbrugsinfo.dk)

Facebook