Søg

Status på Salmonella Dublin i din besætning

Salmonella Dublin er en sygdom man meget nødig vil have i sin produktion.

Her kan du se en status over din produktion i DMS:

”Du finder din risikoscore i DMS under fanen Bedriftsoverblik. Hold musen over +.”

Hvordan kan du mindske risikoen for at blive ramt af Salmonella og gå fra niveau 1 til niveau 2. Overordnet set bør der fokuseres på handel af dyr, nabosmitte og historikken i forhold til, hvis du lige er kommet ud af niveau 2.

Handel af dyr: Køb kun dyr fra besætninger, der er i niveau 1 (Min. 2 år i niveau 1). Følg forskrifterne om karantæne for indkøbte dyr, og rådfør dig med din dyrlæge.

Nabosmitte: Bor du i et område, hvor naboerne er i niveau 2 for Salmonella vil der være en øget risiko. Sæt fokus på din eksterne smittebeskyttelsesplan.

Har du lige bevæget dig ud af niveau 2, vil der fortsat være en øget risiko for at du kan falde tilbage igen. Hold derfor fast i de gode rutiner, der fik jer i niveau 1 og fri for Salmonella Dublin.                                      

Kilde: Værktøjet Salmonellarisikoscore i DMS viser risikoen for, at din malkekvægsbesætning smittes med salmonella (landbrugsinfo.dk)

Facebook